Potrafię ładnie pisać, a zwłaszcza CZYTAĆ. Polecam swoje usługi korektorskie, edytorskie, językoznawcze itp. Jestem w tej materii może nie mistrzem świata, ale kimś w okolicach mistrza Polski.

W 1996 roku zdobyłem tytuł Mistrza Polskiej Ortografii
na słynnym Dyktandzie w Katowicach. Korygowałem i koryguję dziesiątki czasopism, setki książek, pracowałem  nad słownikami ortograficznymi (m.in. tym największym
i najważniejszym  w Polsce – NSO PWN pod red. prof. Polańskiego), pisałem i piszę artykuły o poprawności językowej (m.in. w Nowej Trybunie Opolskiej).

Świadczę usługi korektorskie – sprawdzanie i poprawianie wszelkich tekstów przeznaczonych do publikacji – książek, gazet, czasopism, biuletynów, reklam, prac dyplomowych, naukowych – przy zagwarantowaniu najwyższej jakości i bezbłędności. Oferuję także pomoc w redagowaniu wszelkich prac pisemnych oraz poradnictwo językowe. Na Uniwersytecie Opolskim prowadzę zbożną działalność pt. „Prasowe Pogotowie Językowe”, gdzie pro publico bono dzielę się swoim doświadczeniem. Zapraszam na rozmowę o pięknej polszczyźnie: pogotowie@uni.opole.pl!

Jestem zawodowym korektorem od około 25 lat. Taki jest mój zawód, taka jest też moja misja: troska o poprawną polszczyznę, o eliminowanie błędów, o edukację rodaków w zakresie poprawnego pisania. – Oto dlaczego postanowiłem powołać firmę świadczącą usługi korektorskie. Ona jest i będzie potrzebna.

Nie mam wątpliwości: komputery same nie zadbają o poprawność języka, o jego styl,
o piękno. Niezbędny jest do tego człowiek – specjalista. Mistrz Polskiej Ortografii – ten prestiżowy tytuł zdobyty przez właściciela firmy Korektor.Opole.Pl
na ogólnopolskim konkursie w Katowicach, a także jego praca nad najważniejszym
w Polsce, PWN-owskim słownikiem ortograficznym – to certyfikaty, które powinny skłaniać wszystkich piszących i publikujących nie tylko w Opolu do powierzania swych dzieł w jego ręce. Zapraszam!